Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55-57-58-59-60 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55-57-58-59-60 Cevapları Özgün Yayınları

7. sınıf Türkçe ders kitabı Koca Seyit metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları sayfa 55-57-58-59-60
(2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Koca Seyit Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptığınız araştırmaya göre Çanakkale Zaferi hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Seyit Onbaşı ile ilgili internetten edindiğiniz bilgiler hakkında konuşunuz.

Çanakkale Savaşı ve Seyit Onbaşı

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu saflarında yer alan Osmanlı Devleti, karşısında dünyanın en güçlü devletlerinden Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkeleri bulmuştur. Osmanlı Devleti pek çok cephede aynı anda savaşmış ve Osmanlı Ordusu bu cephelerden özellikle birinde; Çanakkale Cephesi’nde üstün başarı sergilemiştir. Çanakkale Savaşı, milletimizin vatan sevgisinin, fedakarlığının, kahramanlığının, azminin vücut bulduğu cephedir.

Bu zafer nice kahramanlarımızın büyük fedakarlıkları ile kazanılmıştır. Bu kahramanlardan biri de Seyit Onbaşı’dır.

Seyit Onbaşı, 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir’in Havran İlçesi Çamlık (Manastır) köyünde dünyaya gelmiştir. 1912’de Balkan Savaşları’na katılmış, savaş bitiğinde topçu eri olarak Çanakkale Cephesi’nde görev almıştır.

18 Mart Deniz Savaşı sırasında, Rumeli Mecidiye Tabyası’nda sağlam kalabilen tek topun vinci bozulması üzerine Seyit Onbaşı büyük bir güçle 215 kilogramlık mermiyi üç kez kaldırarak namlunun ucuna sürerek Ocean adlı gemiye büyük zarar verilmesini sağlamıştır. Bu başarısı sonucu Seyit Ali’ye onbaşılık ünvanı verilmiştir.

Çanakkale Savaşı’ndan bir gün sonra Seyit Onbaşı’dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali bu sefer top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Seyit Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

1918 senesinde köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etmiştir. 1934 senesinde çıkartılan Soyadı Kanunu ile “Çabuk” soyadını alan Seyit Onbaşı 1939 senesinde verem hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

İçindeki vatan sevgisi ile mümkün olmayacak bir iş başaran Seyit Onbaşı, belki de Çanakkale Savaşı’nın gidişatını hatta bir milletin kaderini değiştiren bir kahraman olarak tarihimizde ayrı bir yeri olan kahramanlarımızdan biridir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Özgün Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki sözcükleri metinden bularak altlarını çiziniz. Yer aldıkları cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Daha sonra sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

Cevap: 

onbaşı: On ere kumanda eden asker, erin üstündeki ilk rütbe

rütbe: Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki

tabya: Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı

batarya: En küçük topçu birliği

dümen: Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça

mazur: Mazereti olan, mazeretli

büst: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü

mükâfat: Ödül

b. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak defterinize birer cümle yazınız.

Cevap: 

onbaşı: Babam askerliğini onbaşı olarak yapmış.

rütbe: Rütbesi büyük askerler diğer salona alındı.

tabya: Tabyalar yapı olarak sağlamlık ve güvenlik esas alınarak inşa edilir.

batarya: Bataryalar top atışına başlayınca siperdeki askerler de hücuma çıktılar.

dümen: Geminin dümeni kilitlenince kıyıya vurmuş.

mazur: Beni mazur görün ama fikrinize katılmıyorum.

büst: Her sabah okula geliyor, Atatürk büstünü temizleyip işe öyle gidiyordu.

mükâfat: Çalışmalarımızın mükafatını mutlaka alacaksınız.

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili iki soru hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza sorunuz. Soruları ve arkadaşlarınızın yanıtlarını aşağıya yazınız.

Cevap: 

Soru : On üç topçunun şehit olduğu tabyadan kimler kurtulmuştur?
Yanıt : Yüzbaşı Hilmi Bey, topçu neferi Niğdeli Ali ve Koca Seyit.

Soru : Resim için mermiyi Seyit Onbaşı mermiyi kaldıramayınca nasıl bir çözüm bulunmuştur?
Yanıt : İçi boşaltılan mermiyi, başka bir ifadeye göre ise maket bir mermiyi kaldırmış ve böylece de resmedilmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Özgün Yayınları

3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümleyi anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz.

Cevat Paşa, Seyit Onbaşı’yı daha fazla üzmemek için gönderdi.
_____________amaç yargısı___________________________sonuç yargısı

b. Siz de amaç-sonuç ilişkisi içeren üç cümle yazınız.

Cevap: 

1. Üşütüp hasta olmaması için sımsıkı giydirirdi.

2. Muayene olmak için sabah erkenden hastaneye gitti.

3. Kafamı dinlemek için hafta sonları balık avına gidiyorum.

Herhangi bir yargının hangi amaçla yapıldığını ya da yapılacağını anlatan cümlelere “amaç-sonuç” cümleleri denir.

4. ETKİNLİK

Büyük harflerin kullanım yerleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaları örnek cümlelerden uygun olanıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz açıklamaya uygun örneği noktalı kutucuğa yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Özgün Yayınları

5. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kip eklerinin fiile hangi anlamı kattığını inceleyiniz.

• Kumandanım, öyleyse isteyeceğim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.
• Her gün bir ekmek veriyorlar, doymuyorum.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.
• Zaferden sonra Koca Seyit’e onbaşı rütbesi verildi.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.
• Kendi emeğimle çalışıp kimseye muhtaç olmadan geçinirim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.
• Seyit Onbaşı, Cevat Paşa’nın yanına üç gün sonra tekrar gelmiş.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

b. Siz de aşağıya haber kiplerinin bulunduğu cümleler yazınız. Kip eklerinin bu cümlelerdeki fiillere hangi anlamı kattığını belirtiniz.

Cevap: 

• Birazdan otobüse bineceğim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.

• Sahil boyunda yürüyorum.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı ile gerçekleşme zamanı aynıdır.

• Kitaplarını toplayıp eve gitti.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.

• En çok ıspanaklı böreği severim.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiil her zaman, düzenli olarak gerçekleşmektedir.

• Bu sene sınıf başkanlığına adaylığını koymayacakmış.
⇒ Kip ekinin fiile kattığı anlam: Fiilin gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Özgün Yayınları

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki, Çanakkale Savaşı ile ilgili görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir kompozisyon yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap: 

(örnek)

DAYANIŞMA

Şimdilerde yüz yaşına yaklaşan ülkemiz bu günlere kolay gelmemiştir. Milli Mücadele döneminde halkımız, yokluk ve sefalet içerisindeyken bile kendisinden on kat güçlü devletlere karşı gelmiş, destanlar yazmıştır.

Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Anadolu insanı maddi olarak çok zor durumdaydı. Yiyecek sıkıntısı dahi baş göstermişti. Milli mücadeleye gönül veren insanlar silah ve teçhizat bulamıyordu. Askerlerimiz çok zor durumdaydı. Günlerce yemek yiyemediği zamanlar oluyordu. Fakat milletimiz öyle bir millettir ki bu yokluk ve sefalet onları parça parça etmesi gerekirken onlar vatan aşkıyla daha çok birbirlerine kenetlenmişler, birlik içinde düşmanla çarpışıyorlardı.

Askerlerimiz bir lokma ekmeğini bile on parçaya bölüp diğer arkadaşlarıyla paylaşacak kadar açık gönüllüydü. Hatta yeri geldi, elindeki tutsaklarla bile aç kalma pahasına yemeğini paylaştığı olmuştu. İşte bizi zaferden zafere koşturan, Türk askerinin her şartta gösterdiği birlik ve beraberliği, dayanışma ruhuydu.

Bizler böyle bir milletin evlatlarıyız. Fakat bunu bilmek yetmez. Milli mücadele yıllarında yaşanılan zorluklar dikkate alındığında, ülkemizin ne kadar güç şartlarda kurulduğu görülecektir. Bu şartları öğrenmek ve bu zorlukların üzerinde düşünmek, ülkemizin kıymetini daha iyi bilmemizi sağlayacaktır.

b. Yazdığınız kompozisyonu sosyal medya ortamlarında arkadaşlarınızla paylaşınız.

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Atatürk ile ilgili şiirler araştırınız. Bu şiirlerden hoşunuza giden birini ezberleyiniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak Atatürk ile ilgili şiirlere ulaşabilirsiniz.

Atatürk ile İlgili Şiirler

Atam sen ölmedin
Toprağa gömülmedin
Bil bakalım neredesin
Minicik kalbimdesin.

ATATÜRKÜM!

Aydınlattın milleti
Tarihe ışık tuttun
Azminle, emeğinle
Türk devletini kurdun
Ülkümüz senin ülkün
Rehberisin sen Türk’ün
Kurtaransın vatanı, kahraman Atatürk’üm.

Yazan: Hilal Kerman

2 KITALIK 10 KASIM ŞİİRLERİ

10 KASIM GÜNÜ

Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.
Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk’ü.
Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,
Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.

Ona sunacağız bugün derdiğimiz çiçekleri.
Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.
Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,
Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.

ATAM

Ülkemize, milletimize,
Çağdaş cumhuriyetimize,
Öğrettiğin ilkelere,
Her zaman bağlıyız Atam.

Gösterdiğin hedefe,
Arzuladığın medeniyete,
Türk gençliği el ele,
Koşarak gidiyor Atam.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ ŞİİRİ

Yine günlerden 10 Kasım geldi
Sensiz bir yıl daha geçti.
İlkelerinin bizimle yaşayacak
İzninde hep bu ulus olacak.

Yıllar geçip gidecek
Fikirlerin hep sürecek
Elbet bir gün, gün gelecek
Bu ülke yükselecek gidecek.

Yazan: H.A.DURAK

4 KITALIK 10 KASIM ŞİİRLERİ

MUSTAFA KEMAL’LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir,
Bu vatan bu topraklar cömert,
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez,
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez.

Ben de etten kemiktendim elbet,
Ben de bir gün geçecektim elbet,
İki Mustafa Kemal var iyi bilin!
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta.
Ruh gibi bir şey görünmez,
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez.

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda,
Bilimin yapıcılığın aydınlığında,
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben,
Evrensel yepyeni buluşlarda!
Geriliği kovmuşum ben dönmez,
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez.

Başın mı dertte beni hatırla.
Duy beni en sıkıldığın an.
Baştan sona her şeyiyle bu vatan,
Sakın ağlamasın Kasımlarda Fatih’ler Kanunîler ölmez.
İnanın Mustafa Kemal’ler tükenmez.

Yazan: Halim YAGCIOGLU

EN BÜYÜK NAMUS VATAN

Buruk bir hava hissediyorum,
Kalbim ilk defa bu kadar yalnız.
Yaşım on ve aklım anlamsız.
Tek bir şey anlarım Atam,
Bu toprak sana gamsız.

Yine bir sonbahar, yine 10 Kasım geldi.
Yağmurların altında gönlüm hep seni dinledi.
Deniz derya gözlerin bana hep ileri derdi.
Buğdayın kokusuna hasretim artık Atam.

Keşke hiç gelmeseydi güz.
Keşke hiç olmasaydı 10 Kasım.
Keşke saat hiç dokuzu beş geçmeseydi.
Olmazdı 9’a sitem, belki olmazdı sana özlem.

Karanlık gecelerin mehtabında okudum izlerini,
Sana sustum, sana konuştum gizlerimi,
Hep bir sahil kıyısında ağlarım ya sana Atam.
Unutma unutama bu gençler sana hayran,
Hep gördük sözlerini; hissettik, duyduk Atam.
Senin bize hediyen en büyük namus vatan!

Yazan: Hiranur ALUÇLU 8/A

10 KASIM

Ona olan saygımız,
Hiç değişmedi.
10 Kasımda özledim,
O büyük önderi.

Ona olan sevgimiz,
Artarak derinleşti.
10 Kasım’da özledim,
O büyük lideri.

Ona olan özlemimiz,
Artarak derinleşti.
10 Kasım’da özledim,
O büyük lideri.

O gelince aklıma,
Hüzünlenir ağlarım.
10 Kasım’da özledim,
O büyük lideri.

Yazanlar: İrem Duygu AYHAN ve Beyzanur KAYA 7/A

KABRİNDE RAHAT UYU ATA’M

Canla başla savaştın,
Düşmanı yurttan attın.
Bu cennet vatanı bize bıraktın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Az zamanda çok çalıştın,
Her alanda inkılap yaptın.
Yeni bir ufuk açtın,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Bize gelecek vaat ettin,
Bu vatan senin emanetin.
Büyük Türkiye’m senin eserin,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Sen bizi görüyorsun,
Kalbimizde yaşıyorsun.
Karanlığımızı aydınlatıyorsun,
Kabrinde rahat uyu Ata’m.

Yazan: 5/A sınıfı öğrencisi Şaziye Nur İNAN

10 KASIM GELİNCE

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah bir bulut gelir,
Anıtkabir üstüne.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah çiçekler açar,
Çankaya tepelerinde.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Siyah güvercinler uçar,
Ankara’nın üzerinde.

Bilir misiniz çocuklar?
Her 10 Kasım gelince,
Gökyüzü siyah olur,
Ülkenin her yerinde…

Yazan: Birkan Soylu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55-57-58-59-60 Cevapları Özgün Yayınları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

1 Yorum

Yorum Yap

** Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!