Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları

Toplum Hayatı Temasının Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı

Toplum Hayatı Temasının Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı 7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 106, 107, 108 Tema Sonu Soruları ve Cevapları SOKAK (Babamın mektubu) Öğretmeninin evinden dönerken seni pencereden gözetliyordum. Bir kadına çarptın. Sokakta yürür­ken dikkat et! Sokakta da ödevler vardır. Evde adımlarını ve davranışlarını ölçüyorsun da sokakta aynı şe­yi niçin yapmıyorsun? …

Toplum Hayatı Temasının Ölçme ve Değerlendirme Cevap Anahtarı

7. Sınıf Türkçe Meram Yayınları Çalışma Kitabı Sayfa 106, 107, 108 Tema Sonu Soruları ve Cevapları

SOKAK

(Babamın mektubu)

Öğretmeninin evinden dönerken seni pencereden gözetliyordum. Bir kadına çarptın. Sokakta yürür­ken dikkat et! Sokakta da ödevler vardır. Evde adımlarını ve davranışlarını ölçüyorsun da sokakta aynı şe­yi niçin yapmıyorsun? Orası herkesin evidir. Bunu unutma Enriko!

Sokakta bir ihtiyara, bir fakire, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir engelliye, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman, onlara saygı ile yol vermek zorunda­sın. Biz; ihtiyarlığa, yoksulluğa, anne sevgisine, engellilere, yorgunluk ve ölüme saygı beslemek zorunda­yız.

Kendisine, araba çarpma tehlikesi bulunduğunu gördüğün kimse eğer bir yetişkin ise haber ver; ço­cuk ise çekip kurtar. Ağlayan yalnız bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. Yaşlı bir adamın dü­şürdüğü bastonu hemen yerden al. İki çocuk kavga ediyorlarsa ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri ya­ralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklaş.

Sokağı ve doğduğun şehri iyice tanı! Bir gün, ondan uzaklaşmak zorunda kalabilirsin. İlk adımlarını attığın, ilk heyecanlarını duyduğun, ilk arkadaşlarını edindiğin bu şehri, yıllar boyunca senin biricik dün­yan olan bu küçük vatanı, belleğinde diri ve canlı bulmaktan zevk duyacaksın. O, senin için bir anne ol­muştur. Seni aydınlatmış ve korumuştur. Onun halkını, sokaklarını tanı ve sev! Ve eğer, ağır ve kaba söz­cüklerle yerildiğini duyacak olursan, bütün gücünle savun!

Baban Edmondo de AMİCİS

(Edmondo dö Amisis)

Çocuk Kalbi


(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.)

1. Aşağıdaki cümleleri metne göre değerlendiriniz. Doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanı­na “Y” yazınız.

 •  Çocuğun babası, çocuğa öğütler vermektedir. ( D )
 •  Öğretmen, öğrencisine öğütler veriyor. ( Y )
 •  Çocuğun babası, sokağın da evimiz kadar önemli olduğunu belirtiyor. ( D )
 •  Çocuğun babası, sokağı anneye benzetiyor. ( D )
 •  Bu öğütlerin hepsi bizim için de geçerlidir.  ( D ) 

2. Aşağıdaki cümleleri metnin bağlamına göre tamamlayınız.

 •  Ağlayan yalnız bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor.
 •  Yaşlı bir adamın bastonu düşürdüğü hemen yerden al.
 •  Sokağı ve doğduğun şehri iyi tanı. 

3. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana düşüncesine en uzak ifadedir?

A) Sokağımızı da evimiz kadar sayıp sevmeliyiz.

B) Doğup büyüdüğümüz şehri annemiz gibi görmeliyiz.

C) Evdeki ve okuldaki kurallar sokakta geçerli değildir.

D) Sokakta da ödevlerimiz vardır.

Doğru cevap: C şıkkı. Evdeki ve okuldaki kurallar sokakta geçerli değildir.


4. Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik yapılıdır?

A) suladım

B) koşuverdim

C) alacağız

D) görmeyelim

Doğru cevap: B şıkkı.  koşuverdim


5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tezlik fiili vardır?

A) Bu kitabı ben de okudum.

B) Komşularımla selamlaşmm.

C) Ben de güzel resim yapabilirim.

D) Bakkala kadar gidiverseniz.

Doğru cevap: D şıkkı.  Bakkala kadar gidiverseniz.


6. Aşağıdaki cümlelerin fiilleriyle yanlarında verilen açıklamaları eşleştiriniz.

 • Çiçeklerine bakabilirim.  Yeterlik
 • Elimdekileri alıveriniz.  Tezlik
 • Bana bakmayın siz gidedurun. Sürerlik


Bu içeriğe emoji ile tepki ver