Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Mustafa Kemal’in Kağnısı metni cevapları ve soruları, Anıttepe Yayıncılık 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 40-41-42-43-44-45 (Milli Mücadele ve Atatürk)

Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 40 Cevabı

HAZIRLIK

1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?

 • Cevap: Bana vatanımızın nasıl kurulduğunu, bizim bugün böyle özgür ve rahat yaşamamız için hangi kahramanların kendilerini feda ettiklerini bugünlere nasıl geldiğimizi ve vatan bilinci ile vatanın ayakta kalması için üstümüze düşen bütün görev ve sorumlulukları çağrıştırmaktadır.

2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınlarıyla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Bu görseller için internete Gördesli Makbule, Satı Kadın, Kara Fatma isimlerini yazabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 42 Cevabı

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

a) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
b) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem.
c) İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.
ç) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce.
d) Üzgün.
e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz.
f) İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.

 • Cevap:

kağnı (c)
ulu (ç)
nazar (e)
cephe (a)
yas (d)
mahzun (b)
çarık (f)

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları ”Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.

 

1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?

 • Cevap: Mustafa Kemal’in Kağnısı derdi.

2. Elif, kağnısıyla ne taşımaktadır?

 • Cevap: Mermi taşırdı cepheye.

3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?

 • Cevap: İridir, kuvvetlidir, elma yanaklıdır, gözleri üzüm üzüm elleri kınalı.

4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?

 • Cevap: Önce ona yalvarmıştır sonra Kocabaş’ın yerine kendisi çeker Kağnıyı.

5. Şiirde geçen ”İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle ne anlatılmak isteniyordu? Dağın arkasında ne yaşanmaktadır?

 • Cevap: Dağın ardında savaş sürmektedir. Askerlerimiz şehit olmaktadır.

6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız sorunlara nasıl çözümler üretiyorsunuz?

 • Cevap: (örnek) Çözüm için etraflıca düşünüyorum. Büyüklerimden yardım alıyorum. Daha önce bu zorlukları yaşamış kişilerin tecrübelerinden yararlanıyorum.

3. ETKİNLİK 

a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.

 • Cevap: Okuduğum şiir bana vatan savunmasını, şehitlerimizi, vatan mücadelesinde canını varını yoğunu ortaya koyan Kahraman Türk Kadınını çağrıştırdı.

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Şiirin ana duygusu…

 • Cevap: Bence Kahraman Türk Kadınının Azim ve Mücadelesidir.

4. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 43 Cevabı

Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.

 • Cevap:

Şiirin kahramanı: Elif Bacıdır.
Fiziksel özellikleri: İridir, kuvvetlidir, elma yanaklıdır, elleri kınalıdır. gözleri üzüm üzümdür.
Kişilik özellikleri: Vatan aşkı ile doludur, azimlidir, vazgeçmez yılmaz biridir.

5. ETKİNLİK 

5. Elifin yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?

 • Cevap: Ben olsam ben de Elif gibi yapardım. Yüklerdim sırtıma yükü kahramanlara destek olmaya devam ederdim.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,

 • Cevap: Hızlı: Hızlı hızlı yürüyordu.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim:

 • Cevap: Devamlı: Devamlı olarak rüzgar eserdi.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,

 • Cevap: Irak: Irak cephelerde savaşmışlardı.

Nam salmıştı asker içinde.

 • Cevap: Ün: Ün salmış her yere.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,

 • Cevap: Önce: Önce onu görmüştüm.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,

 • Cevap: Yaşlı: Yaşlıydı amcası hem de çok.

7. ETKİNLİK 

Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?

 • Cevap: Yavaş Yavaş olarak söylerdim. Şair bu şekilde o günün halk dilini halkın konuşmasını şiirde işlemek okurun o günleri daha iyi anlamasını sağlamak için kullanmak istemiş olabilir.

8. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 44 Cevabı

Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.

a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.

İnsana ait davranış gösteren varlıklar: rüzgar, toprak
Gösterdikleri davranışlar: toprağın gülümsemesi, rüzgarın geçmesi

b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.

Güneş, bu sabah bizlere sımsıcak gülümsüyordu.

 • Cevap: Yufka yürekli bulutlar yavaş yavaş ağlamaya başladı.

Kedi şarkı söylercesine miyavlıyordu.

Nergis, zarif bir balerin gibi kollarını uzatmıştı.

Ayın insanlara küstüğü bir zamandayız.

9. ETKİNLİK 

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?

 • Cevap:Vatan için mücadele eden yokluklar içinde bu vatanın kurtuluş ve kurulmasında rol oynayan kahramanlar dikkatimi çekti.

2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: İkisinde de bu vatan mücadele eden Halktan kişilerin verdikleri mücadele anlatılmaktadır. İkisinde de bu ülkenin yokluklar içinde nasıl kurulduğunu görürüz.

3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarım anlatan bir konuşma yapınız.

 • Cevap:  Kurtuluş Savaşı erkek, kadın, genç ve yaşlı herkesin düşmanla mücadele ettiği bir savaş olduğu için bizde vatan, devlet ve millet olma ülkü ve duygularının harekete geçmesini sağlar. Kadınlarımızın bazıları, cehpeye cephane taşımış, bazıları askere kıyafet örmüş, bazıları yaralıların yaralarını sağmış ve bazıları da bizzat cepheye giderek düşmanla çatışmıştır. Düzenli orduda muharip asker olarak görev alan kadınların sayısı oldukça sınırlıdır. Ancak gönüllü birliklerde ve çetelerde çok sayıda kadın savaşa katılmıştır. Bu şekilde Kurtuluş Savaşının kazanılmasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu yüzden onlara minnet ve saygı borcumuz sonsuza dek sürecek.

10. ETKİNLİK 

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 45 Cevabı

a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir?
Nazar mı değdi göklerden, ne?

 • Cevap: Soru işaretidir. Soru anlamı olan cümlelerin sonuna konulur.

b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.

1. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının payı nedir? (c)
2. Cephedeki asker başını kaldırdı:
— Adınız?
— Erzurumlu Seher. (a)
3. Şerife Bacı (? -1921) Kurtuluş Savaşı’nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu’da bulunan cephanelerin Ankara’ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer aldı. (b)

a) Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur.
b) Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
c) Soru eki veya sözü

 • Cevap:

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.

 • Cevap: Bir Elif Bacı vardı. Kahramandı Kurtuluş Savaşı’nda. Elleri kınalı, gözleri üzüm üzüm iridir Elif Bacı. Kocabaş’ına yükledi mi mermileri dağlar taşlar aşar orduya moral ve mühammat verirdi. Bir gün yine böyle yolda giderken Kocabaş çatladı ikiye. Düştü kaldı. Eyvahtı kim taşıyacaktı mermiyi orduya. Yüklendi sırtına Kağnıyı ki bu kağnı Mustafa Kemal’in Kağnısıydı. Vurdu dağlara taşlara yetiştirdi mermileri askerlere. Böyle kazandık Kurtuluş’u biz. Var olasın Elif Bacı…

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.

 • Cevap:Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.”” Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez””Vatanımın toprağı temizdir; elimi ve elimizi kirletmez!..”“Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri, düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir”“Yurt toprağı, sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin.”

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardmız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.

 • Cevap: VATAN AŞKI

Vatan için canımızı, kanımızı ,malımızı her şeyimizi hiç tereddüt etmeden vermek feda etmek bizim vatana olan borcumuzdur.

Vatan gibi kutsal hiç bir şey yoktur. Çünkü insanın vatandan daha değerli hiç bir şeyi yoktur. İnsan vatanını bir kez kaybetmeye görsün o zaman anlıyor vatan için ölmenin ne olduğunu.

Türkler yıllarca göçebe yaşadıktan sonra yerleşik hayata geçerek kendilerine bir vatan kurmak istediler. Ancak bir çok kez düşmanları tarafından rahat bırakılmadılar ve yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Nihayet 1071’de Malazgirt alındıktan sonra Anadolu kapılarını açmayı başardılar ve bir daha kapanmamak üzere Anadolu topraklarına yerleştiler. Bugün vatan dediğimiz toprakları bizler nice mücadelelerden sonra aldık.

Bundan sonra da öyle kolay terk etmeye de niyetimiz olmayacaktır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45 Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry