Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
11. Sınıf Biyoloji Anadol Yayıncılık

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

“Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1. Bir popülasyona ait büyüme eğrisi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Avcı hayvan sayısı azalmıştır.
II. Bireyler arasında rekabet artmaktadır.
III. Çevre direnci düşüktür.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: D

2. Denge hâlindeki bir popülasyonda çevre direncinin artmasına bağlı olarak;
I. Rekabet artar.
II. Doğum oranı azalır.
III. Popülasyon içine göçler artar.
yukarıda belirtilenlerden hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: D

3. Yukarıdaki grafik, bir popülasyonun farklı sıcaklıklardaki büyüme eğrisini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Popülasyon için en uygun sıcaklık değeri 15-20°C arasıdır.
B) Popülasyon bireyleri düşük sıcaklıklarda yaşayamaz.
C) Popülasyonun en hızlı arttığı sıcaklık aralığı 10-15°C’tır.
D) Sıcaklığın belli bir değere kadar artırılması popülasyonun büyümesini olumlu etkilemiştir.
E) Popülasyonun, sıcaklık değişimlerine toleransı yüksektir.

 • Cevap: B

4. I. Yaşam alanlarının aynı fiziksel özelliklere sahip olması
II. Farklı tür popülasyonları içermeleri
III. Birim zamanda madde ve enerji üretiminin aynı olması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri farklı komünitelerin tümü için ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: B

5. Yukarıdaki grafik, birbirleriyle rekabet etmeyen üç türün mevsimlere bağlı olarak birey sayılarında meydana gelen değişimi göstermektedir. Bu grafiğe göre;
I. 1. türe ait birey sayısı, yaz döneminde en düşük değerdedir.
II. 2 ve 3. türe ait bireyler 1. türün yaşadığı ortamda bulunamaz.
III. 1. tür, 3. tür ile beslenmektedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi popülasyon örneği değildir?
A) Marmara Denizi’ndeki istavrit balığı
B) Bolu Dağı’ndaki orman gülleri
C) Belgrad Ormanı’ndaki hayvanlar
D) Ankara’daki dağ keçileri
E) Karadeniz’deki hamsi balığı

 • Cevap: C

7. Yukarıdaki grafikte bir popülasyonun büyüme hızının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre;
I. 3. evrede popülasyonun birey sayısı artmaktadır.
II. 5. evrede doğum oranı, ölüm oranına eşittir.
III. 4. evre, negatif artış evresidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

8. Tam parazit bitkilerle ilgili;
I. Konak, canlıya zarar verir.
II. Konak, canlının odun borularından su ve minerallerini alır.
III. Konak, canlının soymuk borularından organik besinini alır.
IV. Gerektiğinde fotosentez yapabilir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

 • Cevap: D

9. I. Mutasyon
II. Eşeyli üreme
III. İç göçler
IV. Dış göçler
Yukarıda verilenlerden hangileri popülasyonu oluşturan bireyler arasında çeşitliliğin ortaya çıkmasına neden olur?
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

 • Cevap: C

10. Yukarıda verilen yaş grafikleri üç ayrı popülasyona aittir.
Buna göre grafiklerden hangileri gerileyen bir popülasyona örnek olarak verilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

 • Cevap: B

11. I. Karışık beslenen canlılar olabilirler.
II. Hücre dışı sindirim yaparlar.
III. Sindirim sistemleri gelişmiştir.
Holozoik beslenen canlılarla ilgili olarak, yukarıda belirtilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

12. Yarı parazit olan ökse otu, ihtiyacı olan inorganik maddeleri üzerinde yaşadığı canlının odun borularından alır.
Buna göre;
I. Kök sistemi gelişmemiştir.
II. Kloroplastı yoktur.
III. Organik besinlerini sentezleyebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: D

13. Ekolojik nişleri aynı olan iki tür ile ilgili olarak verilen;
I. Komünite içinde bir arada yaşayabilirler.
II. Aralarında rekabet görülmeyebilir.
III. Türler farklı kaynaklara yönelebilir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: E

14. Aynı besini kullanan X ve Y türleri, besin ortamına birlikte konulduğunda bir süre sonra Y türünün rekabeti kaybettiği, X türünün ise yaşamına devam ettiği ve sayıca arttığı gözlemlenmiştir.
X ve Y türleri arasındaki bu etkileşimi aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?

 • Cevap: A

15. Aşağıda verilen durumlardan hangisi, sürekli artan bir fare popülasyonunun dengeye ulaşmasında etkili değildir?
A) Ölüm oranının artması
B) Besin yetersizliği ve sınırlı alan
C) Sınırsız besine karşı sınırlı alan
D) Dışa göç > İçe göç
E) İçe göç > Dışa göç

 • Cevap: E

16. Aşağıdaki ekolojik birimlerden hangisi en dar kapsamlıdır?
A) Popülasyon
B) Komünite
C) Tür
D) Ekosistem
E) Biyosfer

 • Cevap: A

17. I. Timsah ile timsahın dişleri arasındaki besinlerle beslenen kuşlar
II. Ölü organizmaların üzerinde yaşayarak enzimleriyle onu ayrıştıran canlılar
III. Kovandaki arı topluluğunun hiyerarşiye dayalı iş birliği
IV. Odun yiyerek beslenen termit ile termitin bağırsağında yaşayan ve selülozu sindiren enzimi salgılayan tek hücreliler
Yukarıdaki yaşam şekillerinden hangileri simbiyoz yaşama örnektir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

 • Cevap: C

18. Canlılarda görülen birlikte yaşam şekillerinin bazıları şunlardır:
I. İki canlının, karşılıklı fayda ilişkisi içinde bir arada yaşaması
II. Biri fayda, diğeri zarar gören iki canlının bir arada yaşaması
III. Biri fayda gören diğeri fayda ya da zarar görmeyen iki canlının birlikte yaşaması
Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde ilgili türler birbirinden ayrıldığında sadece canlılardan birisi bu durumdan fayda sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

 • Cevap: B

11. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Anadol Yayınları Sayfa 239 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum Yap

** Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!