Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Türkçe Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları Meb Yayınları

8. sınıf Türkçe ders kitabı Atatürk ve Müzik metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları sayfa 52-56-57-58-59
(2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları Meb Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?

Cevap: (örnek) Müziği seçerdim. Duygularımı rahatça ifade edebileceğim tek alanı müzik olarak görüyorum.

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?

Cevap: Atatürk, bir milletin gelişebilmesi için sanatın gerekli olduğuna inanıyordu. “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü de sanatın toplum için gerekliliğini ortaya koymuştur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Meb Yayınları

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

Cevap:

DAMGA VURMAK : İz bırakmak.

EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.

TASDİKLEMEK : Onaylamak.

İHMAM : Özen

FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

MALUM : Bilinen, belli.

İŞRAK ETMEK : Katılmak.

NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.

NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.

ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.

İCRA ETMEK : Yapmak.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Meb Yayınları

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

Cevap: Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

Cevap: Montesquieu’dür (Monteskü). Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemesi etkili olmuştur.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

Cevap: Atatürk’ün Harp Akademisinde iken bazı arkadaşları ile özel fasıllar yaptığı hatta Mustafa Kemal’in de bu fasıllarda amatör olarak şarkı söylemesi etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir? 

Cevap: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” en sevdiği türkülerden bazılarıdır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Müzik eğitimi ve bu eğitimi veren kurumların oluşturulmasını sağlamış, yurt dışında müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle yakında ilgilenmiş, müzik ile ilgili yerli yabancı her insanla fikir alış verişinde bulunmuş.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

Cevap: (örnek) Bütün okullarda sanat salonları oluşturulmasını zorunlu kılardım. Sanatla ilgilenen herkese burs veya maaş bağlardım. İnsanların sanatlarını rahatça icra edebilmeleri için devletin tüm olanaklarını kullanırdım.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.

Cevap:

[✔] Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.

[   ] Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır.

[   ] Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir.

[✔] Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.

[   ] Yazar, alanında uzman kişidir.

[   ] Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü: Cevap:  MAKALE

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları Meb Yayınları

4. ETKİNLİK

Cevap: 

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Bilime Verdiği Önem

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” Millet Sevgisi

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” Eğitime Verdiği Önem

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” Gençliğe Duyduğu Güven

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” İleri Görüşlülüğü

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.” Sanat Sevgisi

5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

Hazırladığınız sunuma göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Sunumunuz için aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

Atatürk ve Türk Dili

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Meb Yayınları

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.

Cevap: 

İsim-Fiil Sıfat-Fiil Zarf-Fiil
Alafranga müziğe yönelip halkı buna teşvik etmiştir.
“Manastır” en sevdiği türküler arasındadır.
Atatürk, sanat ve sanatçıya önem vermeyi vurgulamıştır.
İlk adım, konservatuvarların kurulması olmuştur.
Atatürk, Batı’dan getirilen müzik kültürünü araştırmıştır.
Kitaplarda satırların altını çizerek yerli ve yabancı kaynakları
incelemiştir.

7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri inceleyiniz.

haric-i kısmet ⇒ bölüm
kabiliyet-i taksim ⇒ bölünebilme
zarb ⇒ çarpı
mazrup⇒ çarpan
mazrubata tefrik ⇒ çarpanlara ayırma
muhit-i daire ⇒ çember
amudi ⇒ dikey
murabba ⇒ kare

b)

“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.

Cevap: 

“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

perspektif ⇒ Bakış açısı

objektif ⇒ Nesnel

trend ⇒ Eğilim

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.

Aşağıdaki butonlara tıklayarak bazı anılara ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Savaşı ile ilgili anılar

-Ben hakkımı helâl ettim

Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor…

Bunlardan biri Lapsekinin Beybaş Köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanının elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından: “Ölme ihtimalim çok fazla… Ben bir pusula yazdım… Arkadaşıma ulaştırın” Tekrar derin nefes alıp, defalarca yutkunur: “Ben…Ben köylüm Lapseki`li İbrahim onbaşıdan 1 Mecit borç aldıydım…Kendisini göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin”

“Sen merak etme evladım” der komutanı, kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Az sonra komutanının kollarında şehit olur ve son sözü de: “Söyleyin hakkını helal etsin” olur…

Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getiriliyor. Bunlardan çoğu daha sargı yerine ulaştırılmadan şehit düşüyor. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan göz yaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar, hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapatır, ne titremesine nede göz yaşlarına engel olamaz.

Pusuladaki not: “Ben Beybaş Köyünden arkadaşım Halil`e 1 mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı helal ettim.”

• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız. 

Aşağıdaki butona tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarihindeki Önemi

Kurtuluş Savaşı’nın temellerinin Çanakkale Zaferi ile atılmıştır. Atatürk önderliğinde milletimiz büyük fedakarlıklara ve kahramanlıklara imza atmıştır. Kazanılan zaferler tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır.

Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan boğazlara sahip olmanın tüm dünya ticareti ile yakın ilişkide olmak anlamına geldiğini iyi bilen bazı ülkeler, tarih boyunca boğazlarda hakimiyet kurmanın hesapları içerisinde olmuşlardır.

Birinci Dünya Harbi içindeki düşmanlarımız İngiltere ve Fransa, Gelibolu Yarımadasını ele geçirerek Çanakkale Boğazı’nı açmak ve devamında da başkent İstanbul’u işgal etmek niyetiyle bu harekata başladılar.

İtilaf Devletleri, Almanya’nın en önemli, aynı zamanda en zayıf görülen müfttefikini saf
dışı bırakmak istiyorlardı. Bunun için Çanakkale ve İstanbul boğazlarını ele geçirip Rus donanmalarıyla bağlantı kurmayı planladılar.

Gelibolu Yarımada’sı bizim Avrupa’da kazandığımız ilk toprak olduğundan tarihimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Balkan Savaşları sonucu bugünkü topraklarımızın 1/5’inden daha fazla toprak elimizden çıkmıştı. Türk ordusu gerçek anlamıyla ordu olabilmek için büyük bir çabaya girişmiştir.

Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi tüm bu saydığımız nedenlerden dolayı çok önemlidir. Çanakkale Zaferi ile İtilaf devletlerinin planları çökmüştür. İlerki zamanlarda İtilaf devletlerinin arası bozulmuştur. O zamanki başkent İstanbul kurtarılmıştır. Türk ordusunun kendine güveni gelmiştir. Tüm dünyaya Türk milletinin gücü gösterilmiştir. Mustafa Kemal de Türk ve dünya kamuoyu tarafından bu zaferle tanınmış ve üne kavuşmuştur.

Çanakkale Zaferi, hastalanmış, hatta ölmüş gözüyle bakılan Türk milletine şan, şeref ve güven kazandırmış, benliğini tanıtmış, Türk milletinin askerlik kabiliyetini, fedakarlık ruhunu, vatan ve millet sevgisini ve manevi güciinü bir defa daha ve dünyaya karşı ortaya koymuştur.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52-56-57-58-59 Cevapları Meb Yayınları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum Yap

** Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!