Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
7. Sınıf Türkçe Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91-92 Cevapları Özgün Yayınları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91-92 Cevapları Özgün Yayınları

7. sınıf Türkçe ders kitabı Yıkmak Kolay metni cevapları ve soruları, Özgün Yayınları sayfa 86-88-89-90-91-92
(3. Tema Duygular Teması)

Yıkmak Kolay Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Özgün Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sınıfa getirdiğiniz tahta bloklardan bir kule yapınız.

• Kuleyi yapmak ne kadar zamanınızı aldı? Şimdi kuleyi yıkınız. Kuleyi yıkmak ne kadar zamanınızı aldı?

• Sizce yapmak mı, yoksa yıkmak mı daha kolay? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. Yaptığınız etkinlikten ve başlığından hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.

Metnin konusu bir yıkılması istenmeyen bir binanın yıkımı olabilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları Özgün Yayınları

1. ETKİNLİK

Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen sözcükleri belirleyip örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

Cevap:

1. Yapıların planını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kişi. MİMAR

2. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta. MARANGOZ

3. Beceri isteyen ustalık, beceriklilik. HÜNER

4. Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri. FAKÜLTE

5. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kişi. MÜTEHASSİS

6. İstek, eğilim, arzu. HEVES

7. Ustalık, hüner, uzmanlık. MARİFET

8. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten. MUKTEDİR

9. Yıkma, kırıp dökme, harap etme, bozma. TAHRİP

10. Uzman, işini iyi bilen, usta. MAHİR

11. Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç. GEREKSİNİM

12. Gösterişi çok olan. GÖSTERİŞLİ

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Özgün Yayınları

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz deyimin anlamını boş kutuya yazınız.

Cevap: 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yazara göre iyi bir bina yapmak için neler gerekiyormuş?

Cevap: Mimar bulmak, plan çizdirmek, bina yapmasını bilen iyi ustalar bulmak, iyi cins malzeme kullanmak, sabır ve emek gerekiyormuş.

2. Yazara göre yapıcı ve yıkıcı insanlar arasındaki farklar nelermiş?

Cevap: Yapıcı insanlar zekalarıyla emekleriyle iş yaparlar. Yıkıcı insanlar ise yıkmak için zekalarını kullanmalarına gerek yoktur.

3. Yazara göre yıkmanın başarılı olabilmesi için ne gerekliymiş?

Cevap: Yıkmanın yapmak için olması gerekliymiş.

4. Yazara göre çocuklar yapıcı olmayı nasıl öğrenirmiş?

Cevap: Yıkıp bozmamaya çalışarak yapıcı olmayı öğrenirmiş.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevapları Özgün Yayınları

4. ETKİNLİK

Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.

Cevap: 

Metnin konusu: Yapıcı ve yıkıcı insanlar

Metnin ana fikri: Yapıcı olabilmeyi öğrenmek için yıkıcı olmayı da öğrenmek gerekir.

Metindeki yardımcı fikirler: Yapmanın zor, yıkmanın kolay olması ucuz başarılar elde etmek hevesinde olan insanları yıkıcı olmaya teşvik eder.

Yerine bir şey yapmaya gücü yetmeyenlerin yıkıcılığı, sadece bir varlığı ortadan kaldırmakla sonuçlanır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi yönünden inceleyiniz. Koşul-sonuç anlamı taşıyan cümlelerin başındaki kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

Cevap: 

[✔] Binanın sağlam olmasını istiyorsanız işin ustalarını bulmanız gerekir.

[✔] İşler düşünülüp taşınılarak yapılırsa faydalı sonuçlar alınabilir.

[   ] Yıkmak için sadece kazma sallamayı bilmek yeter.

[✔] Yıkıcı olabilirsiniz ama yerine yeni bir şeyler yaparsanız.

[   ] Bir eser ortaya çıkardım diye övünebilirsiniz.

Bir yargının gerçekleşmesinin başka bir yargı ya da duruma bağlı olduğunu anlatan cümlelere “koşul (şart) cümlesi” denir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91 Cevapları Özgün Yayınları

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

b. Hangi metnin ya da metinlerin anlatım biçimi “Yıkmak Kolay” metninin anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz. “Yıkmak Kolay” metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını belirtiniz.

Cevap: Yıkmak Kolay metninde “tartışmacı anlatım” biçimi kullanılmıştır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları Özgün Yayınları

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı yapılanların karşısına “X” işareti koyunuz.

Cevap: 

Binanın gösterişli ve sağlam olmasını istiyorsanız bunların da iyilerini bulmalısınız.
Yıkmak yanlız binada değil, her kurulu düzende kolaydır. X
Ne yazıkki yapmanın zor olduğunu düşünen insanlar yıkıcı olmaya çalışıyor. X
Bir şey düşünülerek yapılırsa başarıya ulaşılır.
Bunun içindir ki yıkıcı olan insanların başarılı olması mümkün değildir.
Dünyaya hiç bir şey bilmeden geldikleri için yıkmak ve kırmakta mahir olurlar. X
Senelerce çalışarak meydana getirilmiş eseri birkaç haftada yerle bir ederler.

b. Cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüklerin doğrularını aşağıya yazınız.

Cevap: yalnız, yazık ki, hiçbir

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillerin bildirdiği kipi uygun kutucuğu işaretleyerek gösteriniz.

Cümleler Haber Kipi Dilek Kipi
Güzel bir bina ne kadar zor yapılıyor! X
Önce bir mimar bulacaksınız. X
Malzeme de iyi cinsten olmalı. X
Bir de böyle bir binayı yıkmayı düşününüz. X
Eseri birkaç haftada yerle bir ederler. X
Yıktığımız şeyin yerine yenisini yapalım. X
İnsanları mutlu etmek için çalıştı. X
Bilse bize her şeyi anlatırdı. X

SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Engelli insanların yaşadıkları sıkıntıları araştırınız.

Engellilerin Yaşadığı Zorluklar

İnsanların doğuştan olan ya da sonradan yaşadığı bir olay, bir kaza sonucu bir organını yeterince kullanamama durumu, engel olarak belirtilmektedir. Trafik kazasında ayağını kaybeden bir birey, doğuştan zeka geriliği olan bir insan engelli bireylere örnek verilebilir. Engelli insanlar pek çok alanda zorluklar yaşamaktadır. Engellilerin yaşadığı zorluklar onları hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.

Engellilerin yaşadığı zorluklar arasında en etkileyici ve kırıcı olanı, toplumdaki insanların onlara bakış açılarıdır. Engelli birini gördüğünde rahatsız edecek şekildeki bakışlar, konuşmalar ve küçümseme düzeyindeki tavırlar, duyarsız insanların engelli insanlara yaşattığı sıkıntılardandır. Engelli olmanın bir tercih olmadığını, her birey bir engelli adayı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü ufak bir dikkatsizliğimiz, ya da dahil olduğumuz bir olay sonucu hepimiz engelli olabiliriz.

Engelli insanların yaşadığı zorluklar arasında sokakta, parkta, caddede rahatça hareket edememek de bulunmaktadır. Örneğin yürüyemeyen ve tekerli sandalye kullanmak zorunda olan bir insan, kaldırımdan inerken, otobüse binerken zorluk yaşamaktadır. Engelli vatandaşlar düşünülerek sokaklarda onların hayatını kolaylaştıracak yerler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra otobüse binmek bile engelli vatandaşlar için çile haline gelmektedir. Toplu taşıma araçları engelli insanların kullanımına uygun biçimde üretilmelidir. Engelli insanlar kendilerine uygun yollar ve araçlar olmadığından dolayı hep birileriyle hareket etmek durumunda kalmaktadırlar. Bu da onları derinden yaralayan bir meseledir.

Bina, hastane, iş yeri vb. gibi yerlerin girişlerini engelli insanlara uygun yapmak onların hayatını kolaylaştırmada yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak görme ve duyma engelliler de pek çok zorluk yaşamaktadırlar. Televizyon izleyememek, kitap okuyamamak, bir manzara karşısında oturup seyredememek görme engellilerin hissettiği büyük eksiklik olsa da sokakta yürüyememek, koşamamak, kendi işlerini halledememek onlar için büyük sıkıntıdır.

Engellilerin yaşadığı zorluklar maalesef toplumumuz tarafından dikkate alınmıyor. Oysa toplumumuzda neredeyse her 10 kişiden 1’i engelli konumunda. Ayrıca her insanın da potansiyel bir engelli olduğunu, yani aslında her insanın bir engelli adayı olduğunu dikkate aldığımızda engelli vatandaşlarımızın yerine kendimizi koymak çok da zor olmasa gerek. Empati yaparak engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlamalı ve bu zorlukları gidermek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86-88-89-90-91-92 Cevapları Özgün Yayınları” beğendiyseniz sosyal medyada paylaşabilir ve  aşağıda bulunan emojilerle duygularınızı ifade edebilirsiniz 🙂Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum Yap

** Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!