Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150-151-152-153

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150-151-152-153 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150-151-152-153

[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Çözümleri Sayfa 150[/syf]

4. YAKITLAR

Konu ve kavramlar

• Katı Yakıtlar
• Sıvı yakıtlar
• Gaz yakıtlar
• Yenilenebilir enerji kaynakları
• Yenilenemez enerji kaynakları

Bu bölümü tamamladığınızda;

• Yakıtları katı, sıvı, gaz olarak sınıflandırabilecek ve yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verebileceksiniz.
• Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
• Farklı türdeki yakıtların ısı amaçlı kullanımının insan ve çevre üzerindeki etkilerini açıklayabileceksiniz.
• Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemleri öğreneceksiniz.

Günlük yaşantınızda en çok rastladığınız ya da adını duyduğunuz yakıtlar hangileridir?

  • Cevap:

Petrol
Odun
Kömür
Doğal gaz
Termik Santraller
Nükleer Enerji

Yakıtları Tanıyalım

Yukarıdaki fotoğraflarda ısıtma amacıyla kullandığımız araçlar yer almaktadır. Bu araçların kullanım amaçları aynı olmasına rağmen ısı vermelerini sağlayan maddeler farklılık gösterir. Yandığında çevresine ısı veren maddeler yakıt olarak adlandırılır. Buna göre yukarıdaki ısınma araçlarının yakıtlarını söyleyebilir misiniz?

  • Cevap: Soba için kömür ve okun kullanılır. Kalorifer peteği için ise, doğal gaz ve kömür kullanılmaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Çözümleri Sayfa 151[/syf]

Odun ve kömür çok eski çağlardan beri insanların ısınma amaçlı kullandıkları yakıtlara örnektir. Bu tür yakıtlar katı yakıt olarak adlandırılır.

Bunları Biliyor musunuz?

“Tezek” adı verilen kurutulmuş hayvan dışkısının birçok yerde yakıt olarak kullanıldığını biliyor musunuz?

Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz araçların da hareket edebilmeleri için yakıta ihtiyaçları vardır. Bu araçlar, benzin, jet yakıtı ya da mazot gibi sıvı yakıtlar ile çalışır. Fuel-oil adı verilen bir başka sıvı yakıt ise binalarda ısınma amaçlı kullanılmaktadır.
Şeker pancarı ve bazı bitkilerin atıklarından üretilen ispirto, laboratuvarlarınızda sıkça kullandığınız sıvı bir yakıttır.

Bunları Biliyor musunuz?

Benzin, jet yakıtı, gaz yağı, mazot, fuel-oil gibi sıvı yakıtlar petrol adı verilen sıvı yakıtın çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile elde edilir. Bu işlemlere damıtma adı verildiğini biliyor musunuz?

Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan bir diğer yakıt ise doğal gazdır. Evlerimizde genellikle ocak, şofben gibi araçlarda kullanılan tüplerde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) bulunmaktadır. LPG gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar kadar atık bırakmadığı için temiz yakıt olarak kabul edilir. Kömür ve petrol gibi yakıtlar fosil yakıtlar olarak adlandırılır.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Çözümleri Sayfa 152[/syf]

Bitki kalıntılarının milyonlarca yıl boyunca toprak altında kalıp sıkışması ile kömür oluşur. Kömürü, oluşum zamanına göre turba, linyit, taş kömürü ve antrasit olarak dörde ayırabiliriz. Antrasit en değerli kömürdür. Isı değeri çok yüksektir. Turba ise kömürleşmenin ilk basamağıdır ve yakıt olarak kullanılamaz. Linyit, ülkemizde en çok çıkartılan kömürdür. Isı değeri çok yüksek değildir. Taş kömürünün ısı değeri ise linyite göre daha yüksektir.

Bunları Biliyor musunuz?

Taş kömürünün çeşitli işlemlerden geçirilmesi ile hava gazı ve kok adı verilen yakıtların elde edildiğini biliyor musunuz?

Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler ve fosil yakıtlar yenilenemez enerji kaynaklarına örnektir. Bu tür kaynaklar kullanıldığında yerine yenisinin oluşması çok uzun zamanda (milyonlarca yıl) gerçekleştiği için yenilenemez enerji kaynakları olarak adlandırılır.

Yandaki grafikte dünyada kullanılan enerji kaynaklarının çeşitlerine göre kullanım oranları yaklaşık olarak verilmiştir. Grafiği inceleyelim. Dünyada enerji ihtiyacının hangi enerji kaynaklarından sağlandığını belirleyelim. Acaba bu enerji kaynaklarından hangisi çevremizde daha fazla kullanılıyor? Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olan kömür kullanılmaktadır. Petrol ise en çok kullanım alanına sahip enerji kaynağıdır. Petrol sadece enerji üretiminde kullanılmamaktadır. Plastik, naftalin, boya, teflon vb. birçok maddenin yapımında petrolden yararlanılmaktadır.

Günümüzde nükleer santraller sahip oldukları kendilerine has özelliklerden dolayı ülkelerin tercih ettiği elektrik enerjisi kaynağı durumundadır. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan yakıt maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre daha düşüktür.

Fosil yakıtlar günümüzde olduğu gibi hızla tüketilmeye devam edilirse yaklaşık olarak bu kaynakların ne kadar süre kullanılabileceğini gösteren tablo yandaki gibidir.

Kömür, doğal gaz ve petrol gibi milyonlarca yılda oluşmuş enerji kaynaklarının 100 yıl gibi kısa sürede bu kadar azalması dünyanın geleceğini tehdit etmektedir. Bu yüzden bizler bu enerji kaynaklarını kullanırken daha dikkatli ve tasarruflu olmalıyız.

  • Cevap: Bu sayfada soru bulunmamaktadır.
[syf]6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sevgi Yayınları Çözümleri Sayfa 153[/syf]

Çevreye zarar vermeden kullanılabilecek ve kullanıldığında tükenmeyecek enerji kaynakları arayışı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırdı.

Hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal kaynaklar ve biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. Bunların yenilenebilir özellikte olmaları, kullanıldıkları hâlde tükenmemelerinden kaynaklanmaktadır.

Yenilenebilir enerji üretilirken bu enerjinin elde edildiği kaynakta bir tükenme olmaz. Kullanımı çevreye zarar vermediği için temiz enerji olarak nitelendirilir.

Hidroelektrik enerjisi elde etmek için önce, aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi akarsuyun önü kesilir ve bir baraj gölü oluşturulur. Böylece suyun yüksekliği artırılarak suyun enerji kazanması sağlanır. Suyun sahip olduğu bu enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Rüzgâr enerjisinden yararlanmak için kullanılan rüzgâr türbinleri (üstte ortadaki görsel) sayılarına göre, bir köyün hatta bir beldenin bile elektrik enerjisini karşılayabilir. Ülkemizde rüzgâr enerjisinden yararlanabilme potansiyeli oldukça yüksektir.

Güneş enerjisi, şu anda kullanılan bütün enerjilerin kaynağıdır. Ülkemiz güneş enerjisi elde etmek için oldukça elverişlidir. Söz gelimi evlerimizde çatılara kurulu olan güneş panelleri sayesinde sularımızı ısıtırız.

Jeotermal enerji, dünyanın iç tabakasında bulunan sıcak su ya da buhardan yararlanılarak elde edilir. Ülkemiz jeotermal enerji kaynakları açısından da zengindir.

Biyokütle enerji, bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerji kaynağıdır. Biyokütle enerjisi elde edilecek atıklar ve kalıntılar, elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır.

Dalga enerjisi, rüzgârlar tarafından deniz ve okyanusların yüzeyinde oluşturulan dalgalar, günümüzde enerji üretiminde kullanılmaktadır. Dünya’nın birçok yerinde sürekli dalga oluşturacak kadar rüzgâr eser. Dalga enerjisi makineleri, dalgaların yüzey hareketlerinden veya dalga basınçlarından doğrudan enerji üretir.

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu düşünülürse bu yenilenebilir enerji türünün kullanılması çevre kirliliğini azaltacak ve bunun yanısıra ülke ekonomisine katkı da sağlayacaktır.

Yandaki grafikte, ülkemizde elektrik üretimi için kullanılan yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarının kullanım oranları görülmektedir. Grafiği inceleyiniz.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Çözümleri Sevgi Yayınları Sayfa 150-151-152-153  ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry