Ders Videoları TIKLA
Test Çöz TIKLA
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Berkay Yayıncılık

5. Sınıf Berkay Yayınları Öğrenci Çalışma Kitabı Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Öğrenci Çalışma Kitabı Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 2. Ünite  Adım Adım Türkiye Sayfa 38 Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Değerlendirme Soruları ve Cevapları

A) Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini yazınız.

 1. (D) Ülkemizde tarihî mekânların çok olması tarihsel zenginliğimizin de bir göstergesidir.
 2. (Y) Selimiye Camii ve Efes Antik Kenti önemli doğal vaıiıklarımızdandır.
 3. (D) Mimari, el sanatlan, yemekler, türküler, halk oyunlan kültürel özellikleri yansıtan öğelerdir.
 4. (Y) Kültürel özelliklerin benzerliği kültürel zenginliğin bir göstergesidir.
 5. (D) Atatürk, Türk toplumunun ihtiyaçlarından ve dünyadaki bilimsel gelişmelerden yola çıka­rak inkılapları başlattı.
 6. (Y)Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle çocuklar yeni haklar elde ettiler.
 7. (D) Atatürk ilkelerinden laiklik, devletin bütün dinlere karşı eşit mesafede durması esasına dayanır.
 8. (Y) Meclisin açılması, saltanatın kaldınlması devletçilik ilkesiyle ilişkilidir.
 9. (D) Türk Tarih Kurumunun kurulması milliyetçilik ilkesiyle ilişkilidir.
 10. (Y)Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir.

B) Aşağıda verilen alanlara yaşadığınız bölgenin kültürel özelliklerine örnekler yazınız.

 1. El sanatları: İpek dokuma
 2. Yemekler: Dolma, Kebab
 3. Halk oyunları: Adana halay

C) Aşağıya Atatürk ilkelerini ve her ilkenin karşısına o ilke ile ilişkili inkılapları yazınız.

Atatürk İlkeleri Devletçilik, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Laiklik, Inkılapçılık, Halkçılık

Atatürk İnkılapları Sümerbank’ın kurulması, Türk Dil Kurumunun kurulması

Saltanatın kaldırılması, Medreselerin kapatılması, Harf inkılabının yapılması

Bu içeriğe emoji ile tepki ver